EXPRESSIVE ARTS IN COACHING

EĞİTİM MODÜLLERİMİZ
CCE Akreditasyona sahip olan "Dışavurumcu Sanatlarla Koçluk" programı,toplam 12 günde işlenmekte (108 Saat ) ve 5 modülden oluşmaktadır

MODÜL

Dışavurumcu Sanatlarla

Koçluk Sürecinde

Yaratım Ekseni

MODÜL

Gestalt ve Dışavurumcu

Sanatlar Koçluğu

MODÜL

İlişki Yönetimi, Etkileşimler ve Grup Koçluğuna Giriş

MODÜL

İletişim, 

Koçlukta Marka Yaratma,

Stil ve Müzakere

MODÜL

Koçlukta Sembolik Düşünme

 

© 2018 by LMS Stars

www.lmsstars.com  Tel: +90 212 258 10 30